Jan Lukeš, 1950-

ocenění:

1999 Výroční cena Nadace Český literární fond, Výroční cena za literární tvorbu. Hry doopravdy: rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou. Paseka, 1998
2004 Magnesia Litera, Litera za nakladatelský čin. Juráček, Pavel. Deník. Editor Jan Lukeš. Národní filmový archiv, 2003

účast v porotě: