Jaromír Hořec, 1921-

ocenění:

2000 Cena Egona Erwina Kische, prémie. Testamenty. Riopress, 1999
2006 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Brzy jazyk nazývati Ruzyně. Mladá fronta, 2005

účast v porotě: