Milan Blahynka, 1933-

ocenění:

1975 Literární soutěž k 30. výročí osvobození Československa (Český literární fond, SČS), zvl. uznání. Česká literatura a osvobození
1977 Výroční cena Svazu českých spisovatelůS Vítězslavem Nezvalem
1978 Cena Zdeňka Nejedlého (Český literární fond)Pozemská poezie. ČS, 1977
1984 Výroční cena Svazu českých spisovatelůČlověk Kainar
1986 Výroční cena Svazu českých spisovatelůČeští spisovatelé dvacátého století
1988 Výroční cena Svazu českých spisovatelůČeská literatura proti fašismu
2010 Cena Unie českých spisovatelů, za přínos lit. kritice a esejistice.