Eva Prchalová, 1974-

ocenění:

2009 Cena Alfréda Radoka, 2. místo. Aľura.
2011 Cena Alfréda Radoka, 1. místo. Závra».