Vlastislav Toman, 1929-

ocenění:

1974 Literární soutěž na počest 25. výročí vzniku PO SSM (Český literární fond)Objevení Sluneční země
2009 Cena Bohumila Polana, próza, čestné uznání. Třetí výprava. Triton, 2008
2016 Cena Plže

účast v porotě: