Tomáš Zmeškal, 1966-

ocenění:

2009 Cena Josefa ŠkvoreckéhoMilostný dopis klínovým písmem. Torst, 2008

účast v porotě: