Pavel Brycz, 1968-

ocenění:

1999 Cena Jiřího OrtenaJsem město. Most: Hněvín, 1998
2004 Státní cena za literaturuPatriarchátu dávno zašlá sláva. Most: Hněvín, 2003
2011 Zlatá stuha, 1. místo, Beletrie pro děti a mládež. Bílá paní na hlídání. Albatros, 2010
2015 Cena Miloslava Švandrlíka, čestné uznání. Muž bez ženy není člověk

účast v porotě: