Jan Jandourek, 1965-

ocenění:

1997 Cena Jiřího OrtenaV jámě lvové. Nakladatelství Lidové noviny, 1997