Petr ©vácha, 1942-

ocenění:

2009 Cena Plľe, poezie, 1. místo.
2011 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Vypřahám básně