Tereza Boučková, 1957-

ocenění:

1990 Cena Jiřího OrtenaIndiánský běh
2000 Evropský fejeton, prémie. Zatím

účast v porotě: