Martin M. ©imečka, 1957-

ocenění:

1988 Cena Jiřího Ortena®abí rok
1991 Evropský fejeton, prémie. Nedorozumění
1994 Cena Jiřího (George) TheineraDľin

účast v porotě: