Stanislav Jiránek

ocenění:

2008 Cena Alfréda Radoka, čestné uznání. Bílý palcát