Tomáš Svoboda

ocenění:

2008 Cena Alfréda Radoka, 3. místo, Cena ČR3 Vltava. Srnky