Petr Kovařík, 1946-

ocenění:

2012 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou. Modrý stůl, 2011

účast v porotě:

2000 Cena Karla Čapka
2002 Státní cena za literaturu
2005 Magnesia Litera, kategorie: Litera za poezii
2006 Cena Karla Čapka
2007 Magnesia Litera, kategorie: Litera za poezii