Tomáš Syrovátka, 1976-

ocenění:

2006 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Štít