Karel František Tománek, 1962-

ocenění:

2005 Cena Alfréda Radoka, čestné uznání. Život je krásnej