Jan Vedral, 1955-

ocenění:

2004 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Kašpar Hauser-Dítě Evropy