Miroslav Oąčatka, 1974-

ocenění:

2000 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Změny

účast v porotě: