Daniela Iwashita

účast v porotě:

2005 Magnesia Litera, kategorie: Litera za nakladatelský čin
2012 Výroční cena Nadace Český literární fond, kategorie: Výroční cena za literární tvorbu