Zdeněk Jecelín, 1969-

ocenění:

1999 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Tristan a Isolda
2005 Cena Alfréda Radoka, čestné uznání. Satana