Roman Sikora, 1970-

ocenění:

1998 Cena Alfréda Radoka, 2. místo. Smetení Antigony