Marcel Kabát, 1973-

ocenění:

1997 Cena Alfréda Radoka, prémie. Hlasy