Jan Kraus, 1953-

ocenění:

1995 Cena Alfréda Radoka, 2. místo. Proti větru (Nahniličko)