Radek Balaš, 1939

ocenění:

1994 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Zajatci tmy