Pavel Jungmann

účast v porotě:

1996 Státní cena za literaturu
2005 Magnesia Litera, kategorie: Litera za nakladatelský čin