František Mandát, 1952-

ocenění:

1984 Cena Jiřího WolkraSemestrálky. Naše vojsko, 1983
1989 Cena Antonína ZápotockéhoFacky do života