Jan Nouza, 1944-

ocenění:

1985 Cena Jiřího WolkraNezůstat sám. Melantrich, 1984
2011 Číše Petra Voka