Jan Klíma, 1943-

ocenění:

2007 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Zámořské objevy. Libri, 2006