David Zábranský, 1977-

ocenění:

2007 Magnesia Litera, Litera pro objev roku. Slabost pro každou jinou pláž. Argo, 2006

účast v porotě: