Arnoąt Goldflam, 1946-

ocenění:

1994 Cena Alfréda Radoka, 2. místo. Modrá tvář
2005 Magnesia Litera, Litera za knihu pro děti a mládeľ. Tatínek není k zahození. Nakladatelství Andrej ©»astný, 2004

účast v porotě: