Oldřich Kašpar, 1952-

ocenění:

1993 Zlatá stuha, čestné uznání. Smrtí život nekončí. Granit, 1993