Dagmar Lhotová, 1929-

ocenění:

1992 Zlatá stuha, 1.pol.1992. Cesta k Betlému. Petrov, 1992
2018 Zlatá stuha, ZS za celoživotní přínos.