Alena Vondrušková, 1955-

ocenění:

2005 Zlatá stuha, ZS za r. 2004. České zvyky a obyčeje. Albatros, 2004