Miloš Macourek, 1926-2002

ocenění:

2001 Zlatá stuha, ZS za r. 2000. Ostrov pro šest tisíc budíků. Amulet, 2000
2003 Zlatá stuha, in memoriam za celoživotní dílo.