Petr Čornej, 1951-

ocenění:

1999 Zlatá stuha, 2.pol.1999 a výroční ZS 1999. Historie českých zemí. Fragment, 1999
2013 Cena Egona Erwina Kische, 1. místo, hl. cena. České dějiny. Jota, 2012
2020 Magnesia Litera, Magnesia Litera - Kniha roku. Jan Žižka : život a doba husitského válečníka. Paseka, 2019.
2020 Magnesia Litera, Litera za naučnou literaturu. Jan Žižka : život a doba husitského válečníka. Paseka, 2019.