Luisa Nováková, 1971-

ocenění:

1998 Zlatá stuha, 1.pol.1998 a výroční ZS 1998. Sestra volavek. Kámen vládců. Akcent