Věra Provazníková, 1947-

ocenění:

1998 Zlatá stuha, 2.pol.1998. Padla Madla do říkadla. Sid a Nero, 1998