Zdeněk Veselovský, 1928-2006

ocenění:

1997 Zlatá stuha, 2.pol.1997 a výroční ZS 1997. Slon. Tygr. Albatros, 1997