Zdeněk Roller

ocenění:

1997 Zlatá stuha, 2.pol.1997 a výroční ZS 1997. Zvířátka v lese. Aventinum, 1997