Eva Marxová

ocenění:

1995 Zlatá stuha, překlad, 1.pol.1995 a výroční ZS 1995. Smithová, Dodie. Sto a jeden dalmatinec. Svoboda, 1994