Hana Bořkovcová, 1927-

ocenění:

1995 Zlatá stuha, 1.pol.1995 a výroční ZS 1995. Zakázané holky. Albatros, 1995