Milena Lukešová, 1922-

ocenění:

1993 Zlatá stuha, 1.pol.1993. Jak si uděláme zeměkouli. Orbis pictus, 1993
2007 Zlatá stuha, ZS za celoživotní dílo.