Iva Procházková, 1953-

ocenění:

1992 Zlatá stuha, 1.pol.1992 a výroční ZS 1992. Čas tajných přání. Albatros, 1992
1996 Zlatá stuha, 2.pol.1996 a výroční ZS 1996. Pět minut před večeří. Albatros, 1996
1999 Zlatá stuha, 1.pol.1999 a výroční ZS 1999. Soví zpěv. Amulet, 1999
2005 Zlatá stuha, ZS za r. 2004. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Albatros, 2004
2007 Magnesia Litera, Litera za knihu pro děti a mládež. Myši patří do nebe. Albatros, 2006
2007 Zlatá stuhaMyši patří do nebe. Albatros, 2006
2010 Magnesia Litera, Litera za knihu pro děti a mládež. Nazí. Paseka, 2009
2012 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Brutto
2012 Zlatá stuhaUzly a pomeranče
2017 Cena Jiřího Marka, 3. místo. Vraždy v kruhu. Dívky nalehko. Paseka, 2016
2020 Cena Jiřího Marka, čestné uznání. Nekompromisně

účast v porotě: