Vladimír Hulpach, 1935-

ocenění:

1992 Zlatá stuha, 1.pol.1992 a výroční ZS 1992. Pohádkové vandrování po Čechách. Albatros,1992
1997 Zlatá stuha, 1.pol.1997 a výroční ZS 1997. Příběhy ze Shakespeara II. Aventinum, 1997
2003 Zlatá stuha, ZS za r. 2002. Pověsti a báje z Čech a Moravy. Libri, 2002
2005 Zlatá stuha, ZS za r. 2004. Století Zdeňka Buriana. 2004

účast v porotě: