Jiří Menzel, 1938-

ocenění:

1968 Státní cena za literaturu, film. Ostře sledované vlaky