Josef Škvorecký, 1924-2012

ocenění:

1999 Státní cena za literaturu, za celoživotní dílo.
2004 Cena Jaroslava Seiferta, za celoživotní dílo.

účast v porotě: