Milan Jariš, 1913-1986

ocenění:

1953 Státní cena za literaturu, dramatická tvorba. Boleslav I.