Ladislav Štoll, 1902-1981

ocenění:

1951 Státní cena za literaturu, Literární kritika a umělecká estetika. Třicet let bojů o českou socialistickou poezii
1972 Státní cena za literaturu, oceněn v oboru věd. O tvar a strukturu v slovesném umění
1976 Cena Zdeňka Nejedlého (Český literární fond)Básník a naděje. Čs.spis.,1975

účast v porotě: