Jiřina Hauková, 1919-

ocenění:

1996 Cena Jaroslava SeifertaSvětlo v září