Antonín Brousek, 1941-

ocenění:

1995 Cena Jaroslava SeifertaVteřinové smrti

účast v porotě: